Genome Research and Education Center of SibFU

Staff

 

Oreshkova Natalya

Putintseva Yuliya

Oreshkova NatalyaPutintseva Yuliya 

http://genome.sfu-kras.ru/files/shilkina_portret_0.jpg

Kuzmin DmitriyShilkina Elena
Pavlov IgorIbe Alexey
                     Deych Kseniya           Tanya Yushkova
Deych KseniyaYushkova Tatyana

           Eugeniya Bondar
Sheller MarinaEugeniya Bondar

      

  

Vasilina FedotovaVladislav Biryukov

      

       

Serafima NovikovaElizaveta Taranenko